MiniCamp

      คอร์สเรียนนี้ เหมาะกับน้องๆ ที่มีเวลาล่วงหน้า มากกว่า 1 ปี เพราะด้วยเวลาระยะสั้นนี้ ตัวเนื้อหาการเรียน จะยังไม่ครบถ้วน แผนการเรียนคอร์ส นี้ ในวิชา ทฤษฏีและโสต ทางโรงเรียนดีดีมิวสิค วางแผนว่าน้องๆ จะสามารถไปสอบได้ ในช่วง วันที่ 1 กันยายน 2561 ครับ

ตารางเรียน

เลือกเวลา ได้ 2 เวลา ในวิชาทฤษฏี&โสต (คลาสไม่เกิน 5คน)
รอบ 13.00 -15.00
รอบ 15.00 – 17.00

วิชาปฏิบัติ   จะได้เรียน อาทิตย์ ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม  รวม ทั้งหมด 8 ชั่วโมง
วิชาทฤษฏี   จะได้เรียน อาทิตย์ ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม  รวม ทั้งหมด 16 ชั่วโมง
วิชาโสต       จะได้เรียน อาทิตย์ ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม  รวม ทั้งหมด 16 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย ทั้งหมด ร่วมแล้ว  13,900 บาท
**ไม่ร่วมค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ 300 **

มัดเพื่อจองคอร์ส เรียน 5,000 บาท
หมายเหตุ  :   ไม่มีที่พัก  ไม่มีค่าอาหาร
:   เปิดรับเพียง 10 คนเท่านั้น

เลขบัญชี  191-209-6745  ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อ ณัฐรัชต์ จิระพลพนิต  Nattarat jiraponpanit

สมัครคอร์สเรียนกรอกตรงนี้  คลิก!