Mahidol Round.2

คอร์สเรียนปิดเทอมนี้ ตารางที่จัดมา ครูเดียร์ครูแน็ต คิดละเอียดมาก ตามรายบุคคล เราเอาชื่อนร.ทุกคน ออกมากาง และ วางแผนทีละคน จัดการClass ออกมาให้เหมาะกับน้องๆ มากที่สุด  

จึงอยากให้น้องๆทุกคน ได้เรียนตาม ตารางที่จัดให้จริงๆ 

โดยเฉพาะClassกลุ่ม ของเรา ที่เราสามารถทำได้เฉพาะในช่วงปิดเทอมเท่านั้น 
การรวมกลุ่มเล็ก ในน้องๆที่มีLv.เท่ากัน จะทำให้น้องๆ ไปได้เร็วมากกว่าปกติ 
และเราจัดให้มีจำนวนชั่วโมง และราคาพิเศษ (สำหรับปิดเทอมนี้เท่านั้น)
ใครไม่มีรายชื่ออย่าเพิ่งเสียใจนะครับ

**ขออนุญาตแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
สำหรับคนที่มาไม่ได้ แผนการเรียน/การสอบ จะมีการเลื่อนออกไป 

ฟังคลิปก่อนนะครับ

คอร์สเรียนปิดเทอมนี้ ตารางที่จัดมา ครูเดียร์ครูแน็ต คิดละเอียดมาก ตามรายบุคคล เราเอาชื่อนร.ทุกคน ออกมากาง และ วางแผนทีละคน จัดการClass ออกมาให้เหมาะกับน้องๆ มากที่สุด

จึงอยากให้น้องๆทุกคน ได้เรียนตาม ตารางที่จัดให้จริงๆ

โดยเฉพาะClassกลุ่ม ของเรา ที่เราสามารถทำได้เฉพาะในช่วงปิดเทอมเท่านั้น
การรวมกลุ่มเล็ก ในน้องๆที่มีLv.เท่ากัน จะทำให้น้องๆ ไปได้เร็วมากกว่าปกติ
และเราจัดให้มีจำนวนชั่วโมง และราคาพิเศษ (สำหรับปิดเทอมนี้เท่านั้น)
ใครไม่มีรายชื่ออย่าเพิ่งเสียใจนะครับ

**ขออนุญาตแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สำหรับคนที่มาได้ แผนการเรียน/การสอบ จะมีการเลื่อนออกไป

ฟังคลิปก่อนนะครับ