Pretest-Online

 

สำหรับน้องๆ ม.1-2  ที่จะเข้า ม.4 มหิดล

และน้องๆ ม.4-5 ที่จะสอบเข้า ปริญญาตรี

ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเตรียมตัว!

ทำไมถึงต้องมีโครงการ Pre-Test online

ดีดีมิวสิคติวเตอร์ เปิดรับติวโดยเฉพาะ ให้กับน้องๆที่สนใจเข้าดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเวลา 7 ปี  ซึ่งผลงานทั้งหมดเป็นทีประจักษ์
โดยเรารวบรวมเทคนิคและการวางแผนให้กับนักเรียนของเรา จนทุกคนประสบความสำเร็จและสอบผ่านอย่างที่หวังไว้

แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางดีดีมิวสิค ได้เจอกับน้องๆ ที่เตรียมตัวช้า หรือแม้กระทั่งเตรียมตัวผิดๆ มีความเข้าใจผิดๆ มากมาย ทำให้น้องๆ เสียโอกาส
ทางดีดีมิวสิคจึงเห็นว่า ควรเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจ ให้กับน้องๆ ในกทม.และต่างจังหวัด โดยใช้ช่องทาง Online เพื่อให้น้องๆทุกคนมีความเท่าเทียบกัน
ในด้านการศึกษา  นี่จึงเป็นที่มาของโครงการ Pre-Test Online

 

กิจกรรม Pre-Test Online

โอกาสใหม่ๆ ที่จะสร้างความเท่าเทียบให้กับน้องๆ ที่สนใจสอบเข้าสายดนตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล  คอมเม้นเน้นหนัก บอกหลักการเตรียมตัว
โดยน้องๆ สามารถติดต่อและลงทะเบียน ผ่าน ออนไลน์ได้แล้ววันนี้

สิ่งที่คุณจะได้คือ

 1. หัวข้อการสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี
 2. หัวข้อการสอบทฤษฏี
 3. หัวข้อการสอบโสตทักษะ
 4. จุดอ่อนของคุณในการเล่นเครื่องปฏิบัติ
 5. จะได้ทราบถึงสาขาต่างๆ ของมหิดลที่คุณควรรู้
 6. เหตุผลที่ทำให้คุณจะสอบไม่ติดมีอะไรบ้าง
 7. มีทุนการศึกษาไหม?
 8. จบมาทำงานอะไร
 9. สิ่งที่ต้องเตรียมมายื่นในการสอบ มีอะไรบ้าง

 

อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ Video Call

 1. คอมพิวเตอร์หรือ มือถือ
 2. หูฟัง
 3. ลำโพง : เพื่อเปิดเพลงและจังหวะ

 

**แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ แล้วต่อสาย Lan จะทำให้สัญญานดีที่สุด **

ใช้เวลาในการ Test 1-2ชม
1.Test ปฏิบัติเครื่องดนตรี
2.แนะแนวสาขามหิดล
3.ทดสอบ โสตทักษะ
4.สรุปประเมิน

*ในขณะ Pre-Test จะต้องมีผู้ปกครอง อยู่ในการแนะนำด้วย จึงจะเริ่มกิจกรรมได้*

1.คลิ๊กลงทะเบียนให้เรียบร้อย

2.แอดไลน์ แล้วแจ้งว่า “ลงทะเบียนเรียบร้อย”

LINE : ddmusictutor2